10.08.2018

Powierzenie pracownikowi wykonywania innej pracy, dla "telepracownika"

Dyspozycja art. 42 § 4 k.p. przewiduje możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Przy czym ustawodawca nie zastrzegł konieczności zastosowania przerwy między kolejnym powierzeniem innej pracy, więc [...]

31.07.2018

SGP członkiem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

W lipcu 2018 r. dołączyliśmy do grona Partnerów Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Kilka słów o Izbie:

Francusko–Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się [...]

24.07.2018

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Mieszkańcy domów i bloków wybudowanych na gruntach należących do Skarbu Państwa albo gmin od 1 stycznia 2019 r. staną się ich właścicielami lub współwłaścicielami. Tak zakłada uchwalona 20 lipca b.r. przez Sejm ustawa „O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na [...]

05.07.2018

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Uwaga, już za kilka dni wchodzi w życie  niewielka, ale doniosła nowelizacja z zakresu prawa cywilnego. 13 kwietnia 2018 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Senat w dniu 11 maja przyjął dokument bez poprawek. 28 maja 2018 r. ustawa została [...]

29.06.2018

Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2018 r.

Od 1 lipca 2018 r. w transakcjach B2B płatności podatku VAT będzie można dokonywać również przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności. Na razie mechanizm podzielonej płatności stosowany będzie fakultatywnie, ale Ministerstwo Finansów już prowadzi prace nad rozszerzeniem [...]