30.01.2019

Umowa o dzieło czy umowa zlecenie

W ostatnim czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych kładzie coraz większy nacisk na weryfikację prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych. Zdaniem kontrolerów ZUS większość podmiotów dla uniknięcia opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne celowo zawiera umowy o dzieło w [...]

07.01.2019

Pracownicze Plany Kapitałowe - prawo pracy

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują przepisy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, czyli systemie dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Według nowych przepisów do PPK pracodawcy automatycznie zapiszą wszystkich pełnoletnich pracowników od 18. do 54. roku życia włącznie. Starsze osoby pracujące [...]

04.12.2018

Znika geoblokada w handlu

W poniedziałek 3 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Europejskiej  o zakazie stosowania geoblokady w handlu internetowym. Dyskryminująca praktyka polegała na uniemożliwianiu klientom internetowym dostępu do produktów i usług oraz możliwości ich zakupu przez stronę znajdującą się w [...]

13.11.2018

22 listopada 2018 r. terminowe umowy o pracę przekształcą się w umowy na czas nieokreślony

22 listopada 2018 roku mijają 33 miesiące od wejścia w życie przepisów zmieniających zasady zatrudniania pracowników na czas określony. To szczególny dzień dla części podmiotów związanych umowami o pracę zawartymi na czas oznaczony, gdyż w tym dniu nierozwiązane wcześniej umowy [...]

07.11.2018

Bezpieczny biznes – jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie zakresu oraz sposobu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji,  pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskuje jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z zakresem informacji objętych [...]