04.12.2018

Znika geoblokada w handlu

W poniedziałek 3 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Europejskiej  o zakazie stosowania geoblokady w handlu internetowym. Dyskryminująca praktyka polegała na uniemożliwianiu klientom internetowym dostępu do produktów i usług oraz możliwości ich zakupu przez stronę znajdującą się w [...]

13.11.2018

22 listopada 2018 r. terminowe umowy o pracę przekształcą się w umowy na czas nieokreślony

22 listopada 2018 roku mijają 33 miesiące od wejścia w życie przepisów zmieniających zasady zatrudniania pracowników na czas określony. To szczególny dzień dla części podmiotów związanych umowami o pracę zawartymi na czas oznaczony, gdyż w tym dniu nierozwiązane wcześniej umowy [...]

07.11.2018

Bezpieczny biznes – jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie zakresu oraz sposobu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji,  pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskuje jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z zakresem informacji objętych [...]

11.10.2018

Transakcje M&A - nowy dział w SGP

Drodzy Klienci,

miło jest nam ogłosić, że w ramach naszej Kancelarii otwieramy nowy dział prawny Transakcji M&A (Mergers & Acquisitions). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, nasze dotychczasowe doradztwo prawne w zakresie Transakcji ubieramy w postać wydzielonego [...]

29.08.2018

Praktyczne aspekty nałożenia kary porządkowej

Tytułem wstępu wskazuję, że pracownicy podlegają odpowiedzialności porządkowej m.in. za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w [...]