19.04.2019

Nowe unijne przepisy o ochronie sygnalistów

Osoby, które zgłaszają przypadki naruszenia prawa, czyli sygnaliści, otrzymają większą ochronę i bezpieczne kanały zgłaszania przypadków naruszeń prawa - we wtorek 16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski poparł propozycje nowych przepisów w tej sprawie. Regulacje muszą jeszcze zostać przyjęte [...]

18.04.2019

18 kwietnia zaczęły obowiązywać e-faktury m.in. w zamówieniach publicznych

18 kwietnia zaczęły obowiązywać e-faktury m.in. w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do obsługi e-faktur uruchomiło dla przedsiębiorców i jednostek publicznych bezpłatną [...]

16.04.2019

Dopuszczalność „skanu oferty” w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, 1579 i 1920) wprowadziła w Rozdziale 2a Dziale I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r [...]

15.04.2019

Państwa UE przyjęły dyrektywę o prawach autorskich

Dyrektywa o prawach autorskich UE została w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. przyjęta przez państwa UE. W końcowym głosowaniu większość państw członkowskich Unii poparła projekt. Polska i pięć innych krajów były przeciwko.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w głosowaniu przeciwko [...]

12.04.2019

Facebook zmieni zasady świadczenia usług

  • Facebook będzie czytelniej informował o zasadach, na jakich świadczy usługi na rzecz konsumentów.
  • To przykład jednego z warunków wynegocjowanych przez Komisję Europejską i państwa członkowskie.
  • UOKiK brał udział w negocjacjach i przekazywał swoje uwagi.

[...]