19.04.2018

Crowdfunding udziałowy - sprzedaż udziałów spółki z o.o., a oferta publiczna

Czy propozycja nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skierowana do nieograniczonego odbiorcy jest ofertą publiczną? Czy do takiej propozycji znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do [...]

02.03.2018

RODO - przygotuj się na zmiany!

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi przygotować się na ważne zmiany -

od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Rewolucja w przepisach, której jesteśmy świadkami, następuje [...]

29.01.2018

Test gotowości RODO

- nowe obowiązki przedsiębiorców –

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO [...]

19.01.2018

Planowane zmiany w prawie telekomunikacyjnym – czy to koniec nieuczciwych wiadomości SMS?

Sms z wróżbą, horoskop, wiadomość z życzeniami. Prawie każdy użytkownik telefonu komórkowego otrzymał chociaż raz taką wiadomość sms. Odebranie wiadomości nie jest groźne,  problemy (zwłaszcza natury finansowej) pojawiają się  dopiero po udzieleniu odpowiedzi na taką wiadomość. Już w poprzednim [...]

15.12.2017

Zniesienie limitu składek ZUS dopiero od 2019 roku

Obecnie, na mocy obowiązujących przepisów,  podstawa rocznego wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest ograniczona do kwoty 30-krotności przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że po przekroczeniu pewnej kwoty przychodu (w roku 2017 kwotą graniczną jest [...]