07.06.2018

Elektroniczne Wypisy Aktów Notarialnych

Na skutek nowelizacji z dnia 26 stycznia 2018 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzone zostały zmiany w Prawie o notariacie polegające m. in. na dodaniu art. 92a, który stanowi podstawę prawną utworzenia przez Krajową Radę Notarialną Centralnego [...]

17.05.2018

Pamiętaj o PESELU w CEIDG

Przedsiębiorców, którzy w CEIDG nie ujawnili numeru PESEL, za dwa dni może spotkać przykra niespodzianka, wynikająca z obowiązków wprowadzonych ustawą z dn. 18 listopada 2015 r.

Od dnia 19 maja 2018 r. w systemie CEIDG nie znajdziemy wpisów dotyczących przedsiębiorców bez [...]

14.05.2018

UNWW wygrana Klienta SGP

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że kolejny raz udało nam się zadbać o ochronę interesów naszych klientów.  Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrokiem z dn. 11.05.2018 r. prawomocnie zakończył postępowanie przeciwko bankowi o zwrot opłat wynikających z umowy UNWW (ubezpieczenia [...]

19.04.2018

Crowdfunding udziałowy - sprzedaż udziałów spółki z o.o., a oferta publiczna

Czy propozycja nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skierowana do nieograniczonego odbiorcy jest ofertą publiczną? Czy do takiej propozycji znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do [...]

02.03.2018

RODO - przygotuj się na zmiany!

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi przygotować się na ważne zmiany -

od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Rewolucja w przepisach, której jesteśmy świadkami, następuje [...]