11.10.2018

Transakcje M&A - nowy dział w SGP

Drodzy Klienci,

miło jest nam ogłosić, że w ramach naszej Kancelarii otwieramy nowy dział prawny Transakcji M&A (Mergers & Acquisitions). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, nasze dotychczasowe doradztwo prawne w zakresie Transakcji ubieramy w postać wydzielonego [...]

29.08.2018

Praktyczne aspekty nałożenia kary porządkowej

Tytułem wstępu wskazuję, że pracownicy podlegają odpowiedzialności porządkowej m.in. za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w [...]

29.08.2018

Świadectwo pracy a roszczenia pracownika

Nie budzi wątpliwości obowiązek pracodawcy do wydania świadectwa pracy po rozwiązaniu lub w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę, jeżeli pracodawca nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

[...]

10.08.2018

Powierzenie pracownikowi wykonywania innej pracy, dla "telepracownika"

Dyspozycja art. 42 § 4 k.p. przewiduje możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Przy czym ustawodawca nie zastrzegł konieczności zastosowania przerwy między kolejnym powierzeniem innej pracy, więc [...]

31.07.2018

SGP członkiem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

W lipcu 2018 r. dołączyliśmy do grona Partnerów Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Kilka słów o Izbie:

Francusko–Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się [...]