29.01.2018

Test gotowości RODO

- nowe obowiązki przedsiębiorców –

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO [...]

19.01.2018

Planowane zmiany w prawie telekomunikacyjnym – czy to koniec nieuczciwych wiadomości SMS?

Sms z wróżbą, horoskop, wiadomość z życzeniami. Prawie każdy użytkownik telefonu komórkowego otrzymał chociaż raz taką wiadomość sms. Odebranie wiadomości nie jest groźne,  problemy (zwłaszcza natury finansowej) pojawiają się  dopiero po udzieleniu odpowiedzi na taką wiadomość. Już w poprzednim [...]

15.12.2017

Zniesienie limitu składek ZUS dopiero od 2019 roku

Obecnie, na mocy obowiązujących przepisów,  podstawa rocznego wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest ograniczona do kwoty 30-krotności przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że po przekroczeniu pewnej kwoty przychodu (w roku 2017 kwotą graniczną jest [...]

15.12.2017

Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorców

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. prowadzenie elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłanie jej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. Jeśli należysz do tej grupy, do 25 lutego 2018 r [...]

07.09.2017

Moment wygaśnięcia mandatu członków organów spółek kapitałowych

Dnia 24 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 72/16, Biuletyn SN 2016/11/6), w której wprost odniósł się do tego, jak należy określać ostatni pełny rok obrotowy, którego zatwierdzenie na zgromadzeniu akcjonariuszy stanowi moment wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej [...]