22.09.2020

OBOWIĄZEK DEMATERIALIZACJI AKCJI – ALERT!

Do 30 września 2020 r., walne zgromadzenie spółki akcyjnej (również niepublicznej) oraz spółki komandytowo – akcyjnej ma obowiązek podjąć uchwałę, która wskaże podmiot, zobowiązany do prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub podejmie decyzję o zarejestrowaniu akcji w  [...]

07.09.2020

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy zdalnej wykonywanej w domu

Nowe wyzwania – odpowiednia dokumentacja powypadkowa jest kluczowym elementem wypadku przy pracy świadczonej w formie zdalnej.

Lockdown związany z pandemią koronawirusa SARS-CoV-19 znacząco wpłynął na sposób pracy. Home-office zmieniło zawodową rzeczywistość, przynosząc poza [...]

03.09.2020

Uchylenie Tarczy prywatności – transfer danych do USA na nowych zasadach

Usługi informatyczne oferowane przez firmy ze Stanów Zjednoczonych zdominowały rynek. W szczególności dostawcy usług chmurowych, z których korzystamy w naszej codziennej pracy, w większości pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. W celu właściwego funkcjonowania, firmy często są [...]

29.04.2020

Ograniczenia w wypowiadaniu umów najmu, przedłużenie terminu wypowiedzenia oraz trwania umowy najmu w związku z epidemią COVID-19

Najnowsze regulacje prawne dotyczące najmu, wprowadzone w związku z epidemią COVID-19, w znacznym stopniu wpłynęły na możliwość wypowiadania umów najmu oraz wysokości czynszu. Wprowadzono również możliwość przedłużenia umowy najmu na dotychczasowych warunkach oraz przedłużenia terminu [...]