Autor: Krzysztof Szwaj

29.04.2020

Ograniczenia w wypowiadaniu umów najmu, przedłużenie terminu wypowiedzenia oraz trwania umowy najmu w związku z epidemią COVID-19

Najnowsze regulacje prawne dotyczące najmu, wprowadzone w związku z epidemią COVID-19, w znacznym stopniu wpłynęły na możliwość wypowiadania umów najmu oraz wysokości czynszu. Wprowadzono również możliwość przedłużenia umowy najmu na dotychczasowych warunkach oraz przedłużenia terminu [...]

15.04.2020

Posiedzenia i zgromadzenia organów spółek na odległość

Panująca epidemia COVID-19  znacząco wpłynęła na sposób w jaki pracujemy. Wiele firm zdecydowało się na pracę zdalną i obecnie komunikacja pomiędzy ich pracownikami odbywa się za pomocą szeroko rozumianych środków porozumiewania się na odległość. Pozostaje jednak [...]

16.06.2016

Jak wypowiedzieć umowę zlecenie?

Zdarza się, że trwająca i wciąż jeszcze nie wykonana umowa zlecenia przestaje być atrakcyjna lub dogodna z punktu widzenia zleceniobiorcy, przerasta jego aktualne możliwości albo absorbuje siły, które – użyte w inny sposób – przyniosłyby znacznie wyższy dochód. Nasuwa się wówczas pokusa pytania [...]