Działalność społeczna

Kancelaria jest współzałożycielem i fundatorem Fundacji – AMICUS FUNDACJA WSPARCIA.

Misją Fundacji jest prowadzenie wszelkich działań na rzecz zwiększenia kultury i wiedzy prawnej w społeczeństwie, wspieranie rozwoju biznesu, pomoc poszkodowanym w wyniku różnych sytuacji życiowych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu grup czy osób.

Działania AMICUS Fundacji Wsparcia obejmują:

  • propagowanie i wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Fundacja realizuje projekty wdrażania i certyfikacji efektywnych systemów zarządzania w wielu dziedzinach biznesu (cykl szkoleń i seminariów pod kątem rozmaitych norm);
  • wsparcie wizerunkowe (PR) dla firm, które istotnie zmniejsza bariery rozwoju przedsiębiorczości (cykl artykułów w prasie i reportaży w mediach, udzielanie patronatu medialnego, itp.);
  • propagowanie informacji i edukacji prawnej celem zwiększenia kultury i wiedzy prawnej poprzez organizację warsztatów i szkoleń we współpracy z naszą Kancelarią
  • współpraca z Biurem Rzecznika Ubezpieczonych celem zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym;
  • wsparcie osób poszkodowanych w wyniku różnych zdarzeń, na przykład: wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, wypadków związanych z uprawianiem sportu czy wypadków losowych (śmierć osoby bliskiej – w znaczeniu dochodzenie roszczeń po śmierci bliskich) realizowane we współpracy z Centrum Opieki Prawnej.