Wioletta Gwizdała

Wioletta Gwizdała

  • Partner
  • Adwokat
+ 48 506 659 635
Specjalizacje: 
  • Transakcje M&A
  • Spory sądowe; sprawy gospodarcze
  • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  • Sprawy karne gospodarcze

Adwokat Wioletta Gwizdała ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obroniła pracę magisterską „Ochrona dóbr osobistych osób prawnych” pod kierownictwem prof. dr. hab. Tomasza Dybowskiego. Jest Adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie w zakresie kompleksowej i probiznesowej obsługi podmiotów profesjonalnych zdobywa od 2007 r. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach gospodarczych.

Specjalizuje się w ochronie prawa konkurencji oraz w prawie antymonopolowym. Świadczy pomoc prawną w zakresie wdrażania prywatnoprawnych środków ochrony konkurencji (ang. private enforcement). Opracowuje kompleksowe i spójne strategie procesowe w celu ochrony indywidualnych interesów przedsiębiorców, zagrożonych i naruszonych w wyniku złamania reguł konkurencji.

Od wielu lat zajmuje się sprawami z zakresu nieuczciwej konkurencji, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa oraz dotyczących pasożytniczego naśladownictwa produktów. 

Doradza w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, opiniuje treść umów B2B, B2C, ogólne warunki umów pod kątem zgodności z regułami konkurencji i prawem konsumenckim. Przygotowuje analizy prawne pod kątem zgodności działań przedsiębiorców z prawem ochrony konkurencji i konsumentów. Reprezentuje klientów korporacyjnych w postępowaniu przed Prezesem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w sprawach dotyczących stosowania klauzul abuzywnych, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, stosowania porozumień ograniczających konkurencję.

Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorców w postępowaniach przygotowawczych oraz następnie sądowych w sprawach o przestępstwa gospodarcze. Przygotowuje analizy prawne działań członków organów spółek w zakresie ich odpowiedzialności prawnej oraz świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przestępstwem gospodarczym.

Doradza również w języku angielskim.