Prawo pracy

Usługi prawne zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania:

  • Umów o pracę
  • Kontraktów menadżerskich
  • Umów o zakazie konkurencji
  • Opracowywania wewnętrznych regulacji – regulaminy pracy, wynagrodzenia.

Pomagamy również zagranicznym menedżerom w procedurze uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie pracy w Polsce.
Praktyka Kancelarii koncentruje się na reprezentowaniu pracowników lub pracodawców w rozwiązywaniu sporów pracowniczych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Kancelaria reprezentuje pracodawców w sprawach sądowych.​