Procesy i Windykacja

Reprezentowanie w postępowaniach cywilnych w szczególności gospodarczych, karnych we wszystkich instancjach; także przed Sądem Najwyższym.

Reprezentowanie w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.

Reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Arbitraże międzynarodowe.

Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowo -administracyjnych ( m.in. przed Urzędem Ochrony Konkurencji  i Konsumentów, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym).