Andrzej Siwek

Andrzej Siwek

  • Partner zarządzający
  • Radca prawny
+48 601 612 715
Specjalizacje: 
  • Negocjacje i mediacje
  • Prawo inwestycyjne

Jako współzałożyciel Kancelarii SGP i osoba zarządzająca jej Zespołem mam jeden, prosty w założeniu cel - stworzyć podmiot doskonały. Zbudować taki zespół prawników wraz z całą wspierającą ich grupą osób, aby świadczone przez SGP usługi dla biznesu były przez ich zarządców i menedżerów odbierane jako doskonałe. Dlatego przez lata działaliśmy pod hasłem „doskonałego wsparcia”. Dziś chcemy być jeszcze bardziej dla naszych Klientów czytelni. Pragnę, aby każdy nasz Klient czuł wyraźną korzyść z relacji z nami, czuł wartość dodaną naszej pracy i miał przekonanie, że działa z najlepszymi.

Szukamy więc i dobieramy do Zespołu SGP tylko nieprzeciętnych prawników; takich, którzy mogą nie tylko biznesowo wesprzeć naszego Klienta prawniczą wiedzą, nabytym doświadczeniem, ale też zaskoczyć wyjątkowymi pomysłami. 

Budowy idealnej kancelarii prawniczej nie da się osiągnąć bez współpracy wszystkich osób tworzących Zespół i z pewnością przed nami jeszcze wiele zmian i codziennych wyzwań. Jednak już dziś jestem dumny z naszego Zespołu i jakości jego pracy. Największą nagrodą za nasze działania są rekomendacje Klientów. Dziękujemy za te wszystkie, które otrzymaliśmy.

Zakończę krótkim opisem swoich prawniczych doświadczeń i kompetencji: przez ponad 12 lat kształciłem przyszłych prawników na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a równocześnie prowadziłem aktywną praktykę zawodową jako radca prawny w Kancelarii SGP. Przez ponad 25 lat uczestniczyłem w setkach różnych projektów, ale najbliższe moim zainteresowaniom są sprawy z zakresu inwestycji. Inwestycji rozumianych jako nowy biznes lub nowe przedsięwzięcie rozwojowe w ramach dotychczasowej działalności. Proaktywną postawą wspieram prawne ukształtowanie takich przedsięwzięć. Pomagam naszym Klientom przy wyborze modelu biznesowego, jego zabezpieczeniu strukturalnym, mapowaniu ryzyka i jego umownym ukształtowaniu. 

Często też uczestniczę w negocjacjach i mediacjach. Wspieram w rozwiązywaniu sporów. Zajmuję się prawem związanym z nieruchomościami. Pomagam też w zdefiniowaniu realnych celów i sposobach ich osiągnięcia, a doświadczenie biznesowe pozwala mi lepiej rozumieć potrzeby osób zarządzających firmami. Korzystając z definicji medycznych staram się być jak najlepszym prawnikiem internistą, ale też mieć na miejscu wsparcie wyspecjalizowanych prawników, kiedy jest to potrzebne. A zewnętrznie współpracować z najlepszymi specjalistami w Polsce.

Prywatnie cenię też sobie bardzo: dobry kontakt z Klientem, otwartość i szczere zaufanie. 

Czerpię ogromną przyjemnością ze wspólnie przeżywanych sukcesów. 

To jest mój cel.