Prawo energetyczne

Umowy i procedury dotyczące przyłączania wytwórców i odbiorców energii lub ciepła.

Pozyskiwanie koncesji.

Umowy dotyczące obrotu energią.

Spory z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki lub przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.