Prawo autorskie

Badanie zdolności rejestracyjnej znaków towarowych i wzorów.

Zgłaszanie znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych do ochrony.

Nadzorowanie postępowania zgłoszeniowego.

Przygotowywanie odpowiedzi na postanowienia i decyzje organu prowadzącego postępowanie rejestrowe.

Prowadzenie spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP.

Monitorowanie i przedłużanie okresów ochronnych na znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe.

Konsultacje w zakresie prawa wyłącznego do znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych.

Przygotowywanie i negocjowanie umów przeniesienia albo licencji praw własności intelektualnej.

Przygotowywanie i negocjowanie umów na produkcję i dystrybucję utworów audiowizualnych.

Przygotowywanie i negocjowanie umów sponsorskich.

Przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych, wsparcia i szkoleń w zakresie programów komputerowych.

Przygotowywanie regulaminów serwisów Internetowych.

Przygotowywanie regulaminów promocji.

Przygotowywanie regulaminów konkursów.