Kamil Barcicki

Kamil Barcicki

 • Partner
 • Radca prawny
+48 503 187 991
Specjalizacje: 
 • Prawo i procedura cywilna; spory gospodarcze
 • Prawo zamówień publicznych
 • Kontrakty handlowe
 • Prawo pracy

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, wpisany na listę radców prawnych w 2007 roku. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prawa zamówień publicznych, w prowadzeniu sporów gospodarczych, doradza również przedsiębiorcom z branży IT, budowlanej, medycznej. Doświadczenie zdobywał reprezentując m.in. liderów branż:

 • IT i nowych technologii,
 • wyrobów i urządzeń medycznych,
 • branży budowlanej (wykonawców robót budowlanych, wytwórców i dystrybutorów materiałów budowlanych) i sprzętu budowlanego,
 • motoryzacyjnej,
 • handlowej (m. in. sprzęt ogrodniczy, silniki, pompy, agregaty prądotwórcze, sprzęt specjalistyczny, w tym dla straży pożarnej, policji, i in.).

Zdobyte, podczas wieloletniej praktyki doświadczenie procesowe, wykorzystuje także reprezentując pracodawców oraz pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy.  Aktywnie wspiera przedsiębiorców w negocjacjach handlowych oraz w zawieraniu umów, a także świadczy pomoc na etapie realizacji zawartych umów.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Mec. Barcicki od lat świadczy przedsiębiorcom pomoc prawną w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych, a także na podstawie wewnętrznych regulacji zamawiających. Bierze aktywny udział na etapie przygotowywania oraz składania ofert wykonawców (analiza dokumentacji przetargowej, projektów umów w sprawie zamówienia publicznego, wnioski o wyjaśnienie SIWZ, przygotowywanie umów konsorcjów i umów wykonawczych itp.). Wspiera Klientów również w trakcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych po złożeniu oferty (analizy ofert konkurentów, korespondencja z zamawiającymi). Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sądach powszechnych. Doświadczenie zdobywał świadcząc pomoc prawną Ministerstwu Rozwoju Regionalnego (w zakresie audytu postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na terenie całego kraju), liderom branży IT i nowych technologii (postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawy oprogramowania i infrastruktury informatycznej, wdrażanie systemów informatycznych klasy ERP), liderom branży wyrobów i urządzeń medycznych (postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawy specjalistycznych urządzeń medycznych, odczynników, wyrobów medycznych).

IT I NOWE TECHNOLOGIE, PRAWO AUTORSKIE

Mec. Barcicki dysponuje rozległą wiedzą i bogatym doświadczeniem w zakresie problematyki prawnej dotyczącej skomplikowanych kontraktów na dostawy oprogramowania komputerowego oraz wdrożenia systemów informatycznych klasy ERP. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z liderami branży IT, świadczącymi usługi w zakresie dostawy oraz wdrażania specjalistycznego oprogramowania, zarówno dla sektora publicznego (urzędy, instytucje państwowe, samorządy, podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej), jak i sektora prywatnego (przemysł, handel). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej wiodącego wydawnictwa zajmującego się publikacjami prawniczymi (zarówno tradycyjnymi, jak i elektronicznymi), jak również wiodących wydawców prasy (wydawca magazynów takich jak PLAYBOY, CKM, Harper’s Bazaar, in.). 

PRAWO I PROCEDURA CYWILNA

Zainteresowania Mec. Barcickiego koncentrują się na zagadnieniach procesowych i prawa materialnego, związanych z:

 • postępowaniami sądowymi przeciwko ubezpieczycielom o wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień,
 • postępowaniami sądowymi o ochronę dóbr osobistych,
 • sporami sądowymi z zakresu prawa pracy,
 • sporami sądowymi w zakresie odpowiedzialności Członków Zarządu za zobowiązania spółek z o.o. i spółek akcyjnych;

KONTRAKTY HANDLOWE

Mec. Barcicki posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjowania oraz przygotowywania skomplikowanych kontraktów, których stronami są przedsiębiorcy licznych branż. Brał udział w tworzeniu ogólnopolskiej sieci dilerskiej wiodącego przedsiębiorcy działającego w branży dystrybucji sprzętu ogrodniczego, silników, pomp, agregatów prądotwórczych. Negocjował oraz opracowywał złożone umowy inwestycyjne, umowy wspólników spółek kapitałowych regulujące zasady ich współpracy w ramach spółki, umowy konsorcjów na potrzeby realizacji przez kilku przedsiębiorców wspólnych przedsięwzięć, m. in. z zakresu dostawy i wdrożenia oprogramowania komputerowego, realizacji inwestycji budowlanych, dostawy sprzętu i wyrobów medycznych.