Obowiązkowe strony internetowe w spółkach komandytowo-akcyjnych i akcyjnych od 1 stycznia 2020 r.

Obowiązkowe strony internetowe w spółkach komandytowo-akcyjnych i akcyjnych od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna zobowiązana jest do prowadzenia własnej strony internetowej i zamieszczania na niej, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo lub ich statuty ogłoszeń pochodzących od spółek (art. 5 § 5 K.s.h.). Spółki, które nie mają jeszcze swojej strony internetowej, powinny ją przygotować. Spółki komandytowo-akcyjne i akcyjne od 1 stycznia 2020 r. zobowiązane są zgłosić adres wspomnianej strony internetowej do KRS, a następnie aktualizować go w razie potrzeby (art. 47 ust. 1 ustawy o KRS). Podkreślić należy, że w odniesieniu do pozostałych spółek aktualna pozostanie zasada, że adres strony internetowej i poczty elektronicznej mogą podlegać wpisowi do KRS, o ile podmiot posiada takie adresy i zgłosił je do KRS (art. 38 pkt 1aart. 47 ust. 2 ustawy o KRS). Spółki nie są i nie będą zobowiązane do ujawniania w KRS swoich danych w zakresie adresów WWW czy e-mail, nawet jeśli je posiadają. Jest to tylko uprawnienie. Jedynie te podmioty, na wniosek których został dokonany wpis takich danych, mają obowiązek zgłaszać zmianę tych informacji.