Autor: Wioletta Gwizdała

22.09.2020

OBOWIĄZEK DEMATERIALIZACJI AKCJI – ALERT!

Do 30 września 2020 r., walne zgromadzenie spółki akcyjnej (również niepublicznej) oraz spółki komandytowo – akcyjnej ma obowiązek podjąć uchwałę, która wskaże podmiot, zobowiązany do prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub podejmie decyzję o zarejestrowaniu akcji w  [...]

07.09.2020

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy zdalnej wykonywanej w domu

Nowe wyzwania – odpowiednia dokumentacja powypadkowa jest kluczowym elementem wypadku przy pracy świadczonej w formie zdalnej.

Lockdown związany z pandemią koronawirusa SARS-CoV-19 znacząco wpłynął na sposób pracy. Home-office zmieniło zawodową rzeczywistość, przynosząc poza [...]

03.09.2020

Uchylenie Tarczy prywatności – transfer danych do USA na nowych zasadach

Usługi informatyczne oferowane przez firmy ze Stanów Zjednoczonych zdominowały rynek. W szczególności dostawcy usług chmurowych, z których korzystamy w naszej codziennej pracy, w większości pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. W celu właściwego funkcjonowania, firmy często są [...]

26.03.2020

Możliwość przyjmowania płatności tylko w formie bezgotówkowej.

[Aktualizacja] Trwająca epidemia koronawirusa wpływa na życie każdego z nas. Dziś na blogu eksperckim kancelarii Siwek Gaczyński & Partners odpowiadamy na pytanie, czy sprzedawca może odmówić przyjęcia płatności w gotówce i zażądać zapłaty kartą. Takie działanie wydaje się [...]

29.01.2018

Test gotowości RODO

- nowe obowiązki przedsiębiorców –

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO [...]