OBOWIĄZEK DEMATERIALIZACJI AKCJI – ALERT!

OBOWIĄZEK DEMATERIALIZACJI AKCJI – ALERT!

Do 30 września 2020 r., walne zgromadzenie spółki akcyjnej (również niepublicznej) oraz spółki komandytowo – akcyjnej ma obowiązek podjąć uchwałę, która wskaże podmiot, zobowiązany do prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub podejmie decyzję o zarejestrowaniu akcji w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych.

Termin do 30 września 2020 r. – obowiązki:

  1. zwołanie walnego zgromadzenia,
  2. podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz podpisanie z nim umowy,

ewentualnie:

  • zarejestrowanie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
  1. wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce (pierwsze wezwanie).

WAŻNE!

Spółka powinna dokonać łącznie pięciu wezwań akcjonariuszy (w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie).

WAŻNE!

Spółka ma obowiązek opublikować informację o wezwaniu na swojej stronie www.

WAŻNE!

Za niewypełnienie obowiązku wezwań akcjonariuszy ustawodawca przewidział grzywnę w wysokości 20.000 PLN!

Dematerializacja akcji – czym jest?

Dematerializacja jest to zastąpienie papierowych akcji spółek (spółki akcyjnej, spółki komandytowo – akcyjnej) akcjami, które przybiorą postać zapisów elektronicznych, prowadzonych przez wskazane podmioty (dom maklerski lub bank powierniczy albo w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.)

Powyższe jest wynikiem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), a także zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), zgodnie, z którymi akcje od dnia 01 marca 2021 r. będą miały formę zapisów cyfrowych, nie zaś papierowych jak dotychczas.

KALENDARIUM CZYNNOŚĆI:

Data:

Obowiązki:

 

 

OD 01 stycznia 2020 r.

- każda spółka akcyjna i komandytowo – akcyjna musi posiadać stronę   internetową,

 

- strona internetowa musi zostać ujawniona w KRS.

 

 

DO 30 września 2020 r.

- podjęcie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej albo komandytowo-akcyjnej w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestru akcjonariuszy,

- podpisanie przez spółkę akcyjną albo komandytowo-akcyjną umowy z wybranym podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy;

- pierwsze (z pięciu obowiązkowych) wezwanie akcjonariuszy do zwrotu posiadanych akcji.

 

 

DO 31 STYCZNIA 2021 r.

- ostatnie (piąte) wezwanie akcjonariuszy do zwrotu posiadanych akcji.

 

 

01 MARCA 2021 r.

UTRATA MOCY PRZEZ PAPIEROWE DOKUMENTY AKCJI.