Autor: Wioletta Gwizdała

29.01.2018

Test gotowości RODO

- nowe obowiązki przedsiębiorców –

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO [...]

22.12.2016

Bardzo ważny wyrok dla Frankowiczów

Wczoraj tj. 21 grudnia 2016 r.  Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący skutków stwierdzenia nieważności nieuczciwych postanowień umów kredytowych zawieranych z konsumentami.

Poniżej link do wyroku:

[...]

31.08.2016

Kiedy można żądać naprawienia szkody wynikłej z naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego?

Licencjobiorca może dochodzić roszczeń wynikających z naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego stanowiącego przedmiot licencji, choć licencja ta nie została wpisana do rejestru wzorów wspólnotowych

22 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa [...]

08.08.2016

Zmiany w CEIDG 2016 – niezbędny tytuł prawny do nieruchomości

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wejście w życie 19 maja 2016 r.), poza zmianami o charakterze porządkującym, wprowadza obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności [...]