03.01.2020

Nowa lista odpadów wyłączonych z ewidencji BDO

Za sprawą nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, blisko 1,5 miliona małych i średnich firm, w tym punkty usługowe, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, nie muszą rejestrować się w Bazie Danych o Odpadach.

[...]

02.01.2020

Zmiany w przepisach o zarządzie sukcesyjnym

Z dniem 1.01.2020 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), obecnie „ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw", dalej: „ [...]

18.12.2019

Ulga B+R

Nowa usługa w SGP - ulga B+R, która daje korzyść polegającą na dwukrotnym zaliczeniu tych samych wydatków w koszty uzyskania przychodu (wydatki na prace badawczo-rozwojowe). Ulgę można zastosować w każdym przedsiębiorstwie! Tam gdzie są podatki [...]

16.12.2019

Obowiązkowa dematerializacja akcji

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie pierwsze zmiany Kodeksu spółek handlowych, dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji, wprowadzone ustawą o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), dalej: „Ustawa [...]

11.12.2019

Nowe prawo zamówień publicznych

Dnia 11 września 2019 r. Sejm uchwalił Ustawę Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021. Akt ten zastępuje dotychczasową ustawę z 2004 r.

Analizując propozycje nowej ustawy w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w [...]