03.12.2021

RUSZA KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – CO TO OZNACZA?

Z początkiem grudnia weszły w życie przepisy ustanawiające Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ).

W uruchomionym rejestrze znajdą się informacje dotyczące osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które znajdują się w stanie [...]

22.09.2020

OBOWIĄZEK DEMATERIALIZACJI AKCJI – ALERT!

Do 30 września 2020 r., walne zgromadzenie spółki akcyjnej (również niepublicznej) oraz spółki komandytowo – akcyjnej ma obowiązek podjąć uchwałę, która wskaże podmiot, zobowiązany do prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub podejmie decyzję o zarejestrowaniu akcji w  [...]

07.09.2020

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy zdalnej wykonywanej w domu

Nowe wyzwania – odpowiednia dokumentacja powypadkowa jest kluczowym elementem wypadku przy pracy świadczonej w formie zdalnej.

Lockdown związany z pandemią koronawirusa SARS-CoV-19 znacząco wpłynął na sposób pracy. Home-office zmieniło zawodową rzeczywistość, przynosząc poza [...]

03.09.2020

Uchylenie Tarczy prywatności – transfer danych do USA na nowych zasadach

Usługi informatyczne oferowane przez firmy ze Stanów Zjednoczonych zdominowały rynek. W szczególności dostawcy usług chmurowych, z których korzystamy w naszej codziennej pracy, w większości pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. W celu właściwego funkcjonowania, firmy często są [...]