09.09.2019

Nowy termin wydania świadectwa pracy. Prawo pracy.

Nowelizacja, która weszła w życie 07 września, wprowadza do Kodeksu pracy  przepis mówiący o tym, że pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od [...]

04.09.2019

Oferta dla Uczelni Wyższych

W związku z Ustawą 2.0. do dnia 1 października 2019 r. uczelnie wyższe mają za zadanie wdrożyć nowe statuty oraz regulaminy pracy pracowników naukowych zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych. Ich [...]

30.08.2019

Obligatoryjny MPP wchodzi w życie 1 listopada 2019 roku

Projekt ustawy jest konsekwencją decyzji derogacyjnej wydanej w lutym 2019 r. przez Radę Unii Europejskiej, na podstawie której Polska uzyskała możliwość wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Co zakłada projekt:

  • obowiązkowy split
  • [...]
09.08.2019

Ważne zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W efekcie podpisania 24 lipca 2019 roku przez Prezydenta RP dużej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – już wkrótce wzrosnąć mają opłaty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa o kosztach sądowych dynamicznie nabiera nowego kształtu, a [...]

08.08.2019

Pomoc prawna dla Kredytobiorców CHF

Masz Kredyt w CHF - zapraszamy do SGP

Sądy orzekają na korzyść frankowiczów - Kredytobiorcy, którzy mają kredyt frankowy coraz częściej wygrywają, gdyż sądy uznają, że zapisy w umowach kredytów są tzw. klauzulami abuzywnymi czyli niedozwolonymi, zakazanymi. W postanowieniach wydawanych [...]