09.08.2019

Ważne zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W efekcie podpisania 24 lipca 2019 roku przez Prezydenta RP dużej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – już wkrótce wzrosnąć mają opłaty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa o kosztach sądowych dynamicznie nabiera nowego kształtu, a [...]

08.08.2019

Pomoc prawna dla Kredytobiorców CHF

Masz Kredyt w CHF - zapraszamy do SGP

Sądy orzekają na korzyść frankowiczów - Kredytobiorcy, którzy mają kredyt frankowy coraz częściej wygrywają, gdyż sądy uznają, że zapisy w umowach kredytów są tzw. klauzulami abuzywnymi czyli niedozwolonymi, zakazanymi. W postanowieniach wydawanych [...]

08.08.2019

Firmy muszą przygotować się do szanowania sygnalistów

Polska ma dwa lata na wdrożenie unijnej dyrektywy skutecznie chroniącej sygnalistów. To oznacza, że firmy mają tylko tyle czasu na zmianę procedur i mentalności. To zadanie może się okazać trudniejsze niż dostosowanie się do RODO, a wkrótce uznanie sygnalisty za donosiciela może słono kosztować [...]

06.08.2019

Rozwód. Podział majątku wspólnego

Sprawy związane z rozstrzygnięciem kwestii majątkowych koniecznych do uregulowania w wyniku rozwodu, są sprawami skomplikowanymi, czasochłonnymi oraz budzącymi wiele emocji, które najczęściej uniemożliwiają wypracowanie wspólnego stanowiska korzystnego dla obu stron. Niejednokrotnie jedyne [...]

30.07.2019

Prawo zamówień publicznych. Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów UE od 1 stycznia 2021 r.

19 lipca br. Sejm RP uchwalił nowelizację art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603).

Nowelizacja stanowi jedną ze zmian [...]