08.08.2019

Firmy muszą przygotować się do szanowania sygnalistów

Polska ma dwa lata na wdrożenie unijnej dyrektywy skutecznie chroniącej sygnalistów. To oznacza, że firmy mają tylko tyle czasu na zmianę procedur i mentalności. To zadanie może się okazać trudniejsze niż dostosowanie się do RODO, a wkrótce uznanie sygnalisty za donosiciela może słono kosztować [...]

06.08.2019

Rozwód. Podział majątku wspólnego

Sprawy związane z rozstrzygnięciem kwestii majątkowych koniecznych do uregulowania w wyniku rozwodu, są sprawami skomplikowanymi, czasochłonnymi oraz budzącymi wiele emocji, które najczęściej uniemożliwiają wypracowanie wspólnego stanowiska korzystnego dla obu stron. Niejednokrotnie jedyne [...]

30.07.2019

Prawo zamówień publicznych. Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów UE od 1 stycznia 2021 r.

19 lipca br. Sejm RP uchwalił nowelizację art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603).

Nowelizacja stanowi jedną ze zmian [...]

25.07.2019

JEDZ w zamówieniach z wolnej ręki. Prawo zamówień publicznych.

Jeśli zamawiający zastanawiają się, czy w zamówieniu z wolnej ręki udzielnemu na podstawie art. 67 ust. 1 p.z.p. o wartości powyżej progów unijnych  muszą stosować elektroniczną formę komunikacji z wybranym przez siebie wykonawcą i czy oświadczenie JEDZ wykonawca też musi przekazać w formie [...]

24.07.2019

Rozwód. Alimenty od byłego małżonka

Poddając analizie prawnej instytucję małżeństwa, należy wskazać, że w doktrynie przeważa pogląd traktujący małżeństwo jako stosunek prawny, w którego skład wchodzą uprawnienia i obowiązki, zarówno niemajątkowe, jak i majątkowe.  Małżeństwo traktowane jest jako instytucja, której [...]