17.09.2019

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - szkolenie dla kadry menedżerskiej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie zakresu oraz sposobu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskuje jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z zakresem informacji objętych [...]

16.09.2019

Monitoring wizyjny. Sprawdź czy działasz zgodnie z prawem. Pamiętaj o RODO.

Przez wiele lat stosowanie monitoringu wizyjnego przez Pracodawców budziło wiele kontrowersji i jednocześnie wątpliwości dotyczących nieuzasadnionej ingerencji w prawo do prywatności zatrudnionych pracowników. Brakowało także podstawy prawnej, która normalizowała zastosowanie tego [...]

09.09.2019

Nowy termin wydania świadectwa pracy. Prawo pracy.

Nowelizacja, która weszła w życie 07 września, wprowadza do Kodeksu pracy  przepis mówiący o tym, że pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od [...]

04.09.2019

Oferta dla Uczelni Wyższych

W związku z Ustawą 2.0. do dnia 1 października 2019 r. uczelnie wyższe mają za zadanie wdrożyć nowe statuty oraz regulaminy pracy pracowników naukowych zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych. Ich [...]

30.08.2019

Obligatoryjny MPP wchodzi w życie 1 listopada 2019 roku

Projekt ustawy jest konsekwencją decyzji derogacyjnej wydanej w lutym 2019 r. przez Radę Unii Europejskiej, na podstawie której Polska uzyskała możliwość wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Co zakłada projekt:

  • obowiązkowy split
  • [...]