Oferta dla Uczelni Wyższych

Oferta dla Uczelni Wyższych

W związku z Ustawą 2.0. do dnia 1 października 2019 r. uczelnie wyższe mają za zadanie wdrożyć nowe statuty oraz regulaminy pracy pracowników naukowych zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych. Ich postanowienia powinny określać:

  • zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych,
  • szczegółowe uregulowania i tryb udzielania urlopu wypoczynkowego, a także urlopu naukowego i dla poratowania zdrowia,
  • zasady i jednostki, w których mogą być wykonywane obowiązki nauczyciela akademickiego poza uczelnią,
  • standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania niektórych zawodów, część regulacji dotyczących finansowania szkolnictwa wyższego i nauki,
  • regulacje dotyczące stypendiów i innych świadczeń przysługujących studentom, a także dotyczące kształcenia doktorantów.

Siwek Gaczyński & Partners zaprasza do wspópracy celem dostosowania, zmiany i wzdrożenia wszystkie niezbędnych aktów wymaganych ostatnimi zmianami przepisów prawa.

Szczegóły oferty w załączeniu.

Pliki do pobrania