03.10.2019

Pomoc prawna dla Kredytobiorców CHF

Masz Kredyt w CHF - zapraszamy do SGP

Sądy orzekają na korzyść frankowiczów - Kredytobiorcy, którzy mają kredyt frankowy coraz częściej wygrywają, gdyż sądy uznają, że zapisy w umowach kredytów są tzw. klauzulami abuzywnymi czyli niedozwolonymi, zakazanymi. W postanowieniach wydawanych [...]

01.10.2019

Obsługa prawna jak program antywirusowy

Zwyczajowo prawnicy wykonują prace, które są im zlecane przez Klientów. Tym samym zajmują się albo zagadnieniami nowymi, albo tymi, które z jakiegoś powodu stają się pilne lub kłopotliwe. I mimo, że Klient oczekuje także ogólnej dbałości o swoje interesy, szybkiego reagowania na zmieniające się [...]

23.09.2019

Prawo zamówień publicznych w SGP

Zespół Siwek Gaczyński & Partners z osobą Partnera mec. Kamila Barcickiego prowadzi kompleksową obsługę projektów z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

W załączeniu szczegółowa oferta dla Zamawiających.

Zapraszamy do SGP.

17.09.2019

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - szkolenie dla kadry menedżerskiej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie zakresu oraz sposobu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskuje jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z zakresem informacji objętych [...]

16.09.2019

Monitoring wizyjny. Sprawdź czy działasz zgodnie z prawem. Pamiętaj o RODO.

Przez wiele lat stosowanie monitoringu wizyjnego przez Pracodawców budziło wiele kontrowersji i jednocześnie wątpliwości dotyczących nieuzasadnionej ingerencji w prawo do prywatności zatrudnionych pracowników. Brakowało także podstawy prawnej, która normalizowała zastosowanie tego [...]