22.11.2019

Badanie ofert w postępowaniu przetargowym - szkolenie pzp

Nierzadko zdarza się, iż w wyniku błędnej oceny przez zamawiającego złożonych przez wykonawców dokumentów, wybrana zostaje oferta, która zawiera nieprawidłowości, będące przesłanką do jej odrzucenia. Dlatego tak istotny jest stały nadzór nad postępowaniem przetargowym oraz bieżąca kontrola ofert [...]

12.11.2019

Jak szybciej odzyskać należności - usługa SGP

Celem audytu jest wskazanie prawnych sposobów, które sprawią, że uzyskiwanie zapłaty od kontrahenta oraz odzyskiwanie przeterminowanych należności będzie bezpieczniejsze, szybsze i tańsze.  Przeprowadzenie audytu umożliwi ujawnienie wszelkich luk i błędów związanych z [...]

07.11.2019

Będzie łatwiej o pozwolenie na budowę.

Zmniejszenie liczby koniecznych dokumentów potrzebnych na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, prostsze i szybsze procedury, a także brak możliwości podważenia pozwolenia na budowę po 5 latach – takie propozycje zmian w Prawie budowlanym przyjął rząd.

  • Proces
  • [...]
06.11.2019

Główne tezy wyroku TSUE w sprawie umowy kredytu CHF

Główne tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydanego w sprawie dot. umowy kredytu indeksowanego (waloryzowanego) kursem waluty CHF (sygn. akt C‑260/18) – sprawa Państwa Dziubak.

1. sąd krajowy może, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru [...]

06.11.2019

Nowe prawo podatkowe

Kilka słów o najnowszych nowelizacjach prawa podatkowego:

1. Zmianie uległa treść oświadczeń członków zarządu składanych w związku z dokonaniem transakcji z podmiotem powiązanym. Dotychczas członkowie zarządu oświadczali jedynie, że dokumentacja [...]