Będzie łatwiej o pozwolenie na budowę.

Będzie łatwiej o pozwolenie na budowę.

Zmniejszenie liczby koniecznych dokumentów potrzebnych na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, prostsze i szybsze procedury, a także brak możliwości podważenia pozwolenia na budowę po 5 latach – takie propozycje zmian w Prawie budowlanym przyjął rząd.

  • Proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony
  • Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych procedur, usunięcie nadmiernych obowiązków po stronie inwestora oraz doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne
  • Osoby budujące będą składać mniej dokumentów

"Łatwiej będzie można zalegalizować, co najmniej 20-letnie, samowole budowlane. Dzięki temu zostaną one włączone do systemu kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej" - czytamy w komunikacie.

Zaproponowano też, by projekt budowlany składał się z projektów: zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu); architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) oraz technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna).

Mniej dokumentów

Osoby budujące będą składać mniej dokumentów. "Dotyczyć to będzie etapu składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Po zmianach do wniosku trzeba będzie dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego, projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany w nowej formule, bez projektu technicznego" – czytamy w komunikacie. Zmniejszyć ma się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu budowlanego dołączanego do wniosku – z czterech do trzech.

Projekt autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wprowadza też 5-letni termin "na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie". Do tej pory, jak wyjaśniono, nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek powstał i był użytkowany.

Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę

Dodano przy tym, że biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do trzech metrów włącznie mają być zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia.

Zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę przewidziano również, m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy przydomowych tarasów naziemnych. "Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej" - czytamy.

Kwestie bezpieczeństwa użytkowania wzmocnione będą w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, na przykład przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room. W takiej sytuacji konieczne ma być sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw".

Źródło: Business Insider