13.01.2020

Do 31 stycznia PIT-11 można przesyłać wyłącznie w najnowszej wersji

  • Do końca stycznia 2020 r. PIT-11 będzie można wysyłać drogą elektroniczną tylko w najnowszej wersji formularza – czyli 25.
  • Ma to zapobiegać przesyłaniu elektronicznych PIT-11 za rok 2019 na wcześniejszych, nieobowiązujących wariantach formularzy.
  • [...]
10.01.2020

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie z Art. 10a ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na art. 781 Ustawy Kodeks [...]

08.01.2020

Indywidualny rachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy, od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Można go samodzielnie wygenerować już teraz na stronie: https://www.gov.pl/web/kas/indywidualny-rachunek-podatkowy [...]

03.01.2020

Nowa lista odpadów wyłączonych z ewidencji BDO

Za sprawą nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, blisko 1,5 miliona małych i średnich firm, w tym punkty usługowe, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, nie muszą rejestrować się w Bazie Danych o Odpadach.

[...]

02.01.2020

Zmiany w przepisach o zarządzie sukcesyjnym

Z dniem 1.01.2020 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), obecnie „ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw", dalej: „ [...]