29.04.2020

Ograniczenia w wypowiadaniu umów najmu, przedłużenie terminu wypowiedzenia oraz trwania umowy najmu w związku z epidemią COVID-19

Najnowsze regulacje prawne dotyczące najmu, wprowadzone w związku z epidemią COVID-19, w znacznym stopniu wpłynęły na możliwość wypowiadania umów najmu oraz wysokości czynszu. Wprowadzono również możliwość przedłużenia umowy najmu na dotychczasowych warunkach oraz przedłużenia terminu [...]

24.04.2020

Turystyka w dobie pandemii

Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały nowe mechanizmy i rozwiązania związane z branżą turystyki [...]

15.04.2020

Czy od jutra będzie należało zasłaniać usta i nos podczas podróży samochodem?

[AKTUALIZACJA] Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r., od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. [...]

15.04.2020

Posiedzenia i zgromadzenia organów spółek na odległość

Panująca epidemia COVID-19  znacząco wpłynęła na sposób w jaki pracujemy. Wiele firm zdecydowało się na pracę zdalną i obecnie komunikacja pomiędzy ich pracownikami odbywa się za pomocą szeroko rozumianych środków porozumiewania się na odległość. Pozostaje jednak [...]

26.03.2020

Możliwość przyjmowania płatności tylko w formie bezgotówkowej.

[Aktualizacja tego artykułu dostępna tutaj: https://sgp.pl/blog/mozliwosc-przyjmowania-platnosci-tylko-w-formie-bezgotowkowej-0 ] Trwająca epidemia koronawirusa wpływa na życie każdego z nas. Dziś [...]