18.12.2019

Ulga B+R

Nowa usługa w SGP - ulga B+R, która daje korzyść polegającą na dwukrotnym zaliczeniu tych samych wydatków w koszty uzyskania przychodu (wydatki na prace badawczo-rozwojowe). Ulgę można zastosować w każdym przedsiębiorstwie! Tam gdzie są podatki [...]

16.12.2019

Obowiązkowa dematerializacja akcji

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie pierwsze zmiany Kodeksu spółek handlowych, dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji, wprowadzone ustawą o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), dalej: „Ustawa [...]

11.12.2019

Nowe prawo zamówień publicznych

Dnia 11 września 2019 r. Sejm uchwalił Ustawę Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021. Akt ten zastępuje dotychczasową ustawę z 2004 r.

Analizując propozycje nowej ustawy w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w [...]

11.12.2019

UOKiK uruchomił stronę www dla sygnalistów

We wtorek UOKiK uruchomił nowoczesny system zgłaszania dla sygnalistów poprzez stronę internetową. To system przetestowany już przez wiele firm, a także europejskich urzędów. Co więcej jest zgodny z nową unijna dyrektywą w sprawie ochrony sygnalistów, którą będą musiały stosować nie tylko firmy [...]

10.12.2019

Mec. Maciej Jastrzębski członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych

Uprzejmie informujemy, że mec. Maciej Jastrzębski jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Uczestniczy w pracach grupy zamówień publicznych ( IT) oraz grupy zamówień w branży energetycznej.

Kontakt do mec. Macieja Jastrzębskiego:

tel. 608 681 600

[...]