Obsługa prawna jak program antywirusowy

Obsługa prawna jak program antywirusowy

Zwyczajowo prawnicy wykonują prace, które są im zlecane przez Klientów. Tym samym zajmują się albo zagadnieniami nowymi, albo tymi, które z jakiegoś powodu stają się pilne lub kłopotliwe. I mimo, że Klient oczekuje także ogólnej dbałości o swoje interesy, szybkiego reagowania na zmieniające się prawo i powstające możliwości, to w praktyce nieomal to nie występuje. Prędzej obsługa prawna nie będzie robiła nic, niż zaangażuje się w monitoring stanu spraw Klienta i wyszukiwanie szans poprawy Jego biznesu. Nieco przypomina to pracę lekarza. Póki pacjent nie cierpi, póty zaangażowanie się w stan jego zdrowia jest niewielkie. Niestety takie podejście powoduje, że nie wykorzystuje się szans na poprawę jakości funkcjonowania, wszyscy tkwią w oczekiwaniu zdarzenia, które zmusi ich do działania.

Prawnik czeka na zlecenie, a Klient zajęty bieżącą działalnością nie ma czasu zastanawiać się, co mógłby polepszyć w swojej działalności, co mógłby poprawić, gdzie wyeliminować lub ograniczyć ryzyka. Na dodatek nie ma wiedzy, co w prawie jest nowego, za wyjątkiem powszechnie znanych tematów (np. RODO). Często dopiero sprzedaż przedsiębiorstwa zmusza do wykonania due diligence i naprawy wszystkiego, co przez lata nagromadziło się jako ryzyka. Gorzej jest wtedy, gdy zaniedbania doprowadziły do problemu wymagającego dużych nakładów, np. utraty praw, uiszczenia kar, czy drogich sporów sądowych.

Nasza usługa jest na tym tle szczególna. Skanujemy działalność firmy pod kątem różnych norm prawa, wychwytujemy braki, błędne praktyki i niedoskonałości. Poprawiamy je tak, aby nie naruszając codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa czynić go coraz lepszym i bezpieczniejszym. Sprawdzamy po kolei przeróżne aspekty działania, przykładowo: dokumentację korporacyjną, stosowane umowy, stosowane mechanizmy bezpieczeństwa (jak np. wyboru wypłacalnych kontrahentów, skuteczności dochodzenia należności, dokumentowania spraw spornych, kosztów faktoringu), prawa do posiadanych znaków, nazw, patentów, praw autorskich, witryn internetowych, prawa do nieruchomości i ruchomości, oceniamy zobowiązania i należności, zgodność działania z przepisami BHP, ochrony środowiska, świadomości w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa i dopuszczalnych zasad oferowania produktów oraz wiele, wiele jeszcze innych sfer działania w biznesie.

Skanujemy firmę punkt po punkcie. Przy czym nie jest naszym celem jedynie monitoring i diagnoza. Naszym celem jest poprawa. Rozumiana jako działalność zgodna z prawem, a więc bezpieczna. A przede wszystkim z wykorzystaniem prawa jako źródła rozwoju. Prawo daje wiele możliwości, które wielokrotnie nie są wykorzystywane. A mogą istotnie wpływać na rozwój firmy, jej bezpieczeństwo i przewagę na rynku (przykład: konkurencja podszywająca się pod nasze produkty lub markę, konkurencja stosująca  nieuczciwe praktyki, podkupowanie handlowców i innych specjalistów). Działamy w tle niczym program antywirusowy.

Nasza oferta to działanie celem wykorzystania prawa dla maksymalnych korzyści przedsiębiorstwa, jego menedżerów i właścicieli. Tam gdzie nasz program jest realizowany widać szybko wzrost efektywności pracowników (większa świadomość), zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów (świadomość prawna), niższe koszty (lepsza organizacja pracy) oraz wyższa wydajność dzięki świadomości, co jest dopuszczalne, a co zabronione. Raportujemy znalezione braki i informujemy jak zostały naprawione. Nie zajmujemy czasu menedżerom, wspieramy sprzedawców i innych pracowników, wskazujemy na dobre praktyki, wyjaśniamy wątpliwości. Zawsze zadajemy pytanie: co poprawiliście Państwo w ciągu ostatnich 12 miesięcy? A co byście powiedzieli na spotkanie za rok i informację o poprawie w dwunastu ważnych sferach działania? Tylko jednej miesięcznie! Zawsze można poprawić organizację, a my poprawimy sferę prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa i osób w nim pracujących.

Szczegóły naszej usługi znajdą Panstwo w załączonej ofercie.

Serdecznie zapraszam do SGP.

Andrzej Siwek - Partner Zarządzajacy

 

 

Pliki do pobrania