Geoblokowanie sprzedaży online

Geoblokowanie sprzedaży online

Blokowanie geograficzne (geoblokowanie) to działania podejmowane przez sprzedawców, w wyniku których zostaje uniemożliwiony, ograniczony bądź zróżnicowany dostęp do towarów i usług w zależności od tego, z jakiego kraju bądź regionu pochodzi klient.

W praktyce geoblokowanie przejawiało się tym, że klient, który chciał kupić towar lub usługę w zagranicznym sklepie internetowym był przekierowywany na adres lokalnego producenta (zgodnego z miejscem zamieszkania klienta) albo transakcja była po prostu niemożliwa do zrealizowania.

W związku z powyższym Komisja Europejska chcąc ujednolicić unijny rynek oraz zapewnić wszystkim państwom UE jednakowy dostęp do towarów i usług wprowadziła regulację zakazującą geoblokowania sprzedaży. Przepisy o zakazie geoblokowania, podobnie jak przepisy RODO, zostały wprowadzone w formie rozporządzenia. Rozporządzenie jest aktem, którego przepisy są bezpośrednio stosowane w porządkach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wprowadzona regulacja zabrania blokowania dostępu do zagranicznych stron internetowych oraz zabrania przekierowywania klienta do lokalnej strony internetowej bez jego wyraźnej zgody. Celem regulacji jest zwiększenie transparentności cenowej oraz umożliwienie klientom dostępu do różnych krajowych stron internetowych.

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia, klient z innego państwa członkowskiego ma mieć zapewniony taki sam dostęp do możliwości zakupu towaru i usług jak klient lokalny w sytuacji:

- sprzedaży towaru lub usługi bez konieczności dostawy poza obszar obsługiwany przez handlowca;

- sprzedaży usług świadczonych drogą elektroniczną,

- sprzedaży usług innych niż usługi świadczone drogą elektroniczną, w danej lokalizacji fizycznej, na terytorium państwa, w którym handlowiec prowadzi działalność

Ustawodawca unijny wskazał na wyjątki od powyższej zasady, dotyczą one w szczególności zakupu:

- usług, których główną cechą jest zapewnienie dostępu do utworów chronionych prawem autorskim lub innych przedmiotów objętych ochroną i umożliwienie korzystania z takich utworów i przedmiotów;

- przedmiotów sprzedawanych przez sprzedawcę zagranicznego do kraju, w którym używanie danego produktu jest zabronione zgodnie z przepisami krajowymi.

Warto podkreślić, że pomimo, iż z geoblokowaniem mamy najczęściej do czynienia w przypadku zakupów w sieci to powyższe rozporządzenie ma zastosowanie również do przedsiębiorców prowadzący sprzedaż lub świadczący usługi w sklepach i punktach usługowych stacjonarnych, tj. gdy klient jest fizycznie obecny w placówce przedsiębiorcy.