04.11.2020

Wypadek przy pracy zdalnej wykonywanej w domu

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, istnieje możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej w drodze polecenia. Przesłanki odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy świadczonej w formie zdalnej nie zostały sformułowane. Kluczowa staje się odpowiednia dokumentacja powypadkowa oraz  dochowanie przez pracodawców wszelkich obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom warunków technicznych do wykonywania pracy zdalnej.