Autor: Andrzej Siwek

07.03.2023

Praca zdalna - nowe przepisy od 7 kwietnia 2023 r.

7 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie przepisy znowelizowanego kodeksu pracy odnoszące się do pracy zdalnej i hybrydowej.

Tutaj należy zwrócić uwagę na obowiązek ustawowy pokrywania przez pracodawcę kosztów pracy pracownika w postaci zwiększonego zużycia energii elektrycznej i zwiększonego zapotrzebowania na usługi internetowe. Te dwa koszty muszą być pokryte przez pracodawcę.

Może to nastąpić w formie ryczałtu, niemniej jednak ryczałt nie może stać się „ukrytą podwyżką wynagrodzenia”, zatem ryczałt powinien być wyliczony tak, aby odpowiadał rzeczywiście zwiększonym kosztom pracownika, które powoduje u niego praca w domu.

Zwrot kosztów, także ustalony ryczałt zwrotu kosztów nie jest objęty obciążeniami PIT i ZUS, jakimi jest obciążone wynagrodzenie pracownika, stąd zapewne wysokość tych kosztowych rekompensat będzie kontrolowana pod kątem zasadności ich wysokości. Zatem zaleca się posiadanie wyliczenia tych kosztów na okoliczność ewentualnej kontroli skarbowej (czy zusowskiej) na tę okoliczność.