Autor: Kamil Barcicki

04.11.2020

Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne – alert

01 stycznia 2020 r.

- każda spółka akcyjna i komandytowo – akcyjna musi posiadać stronę   internetową,
- strona internetowa musi zostać ujawniona w KRS;
 
30 września 2020 r.
 
- podjęcie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej albo komandytowo-akcyjnej w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestru akcjonariuszy,
- podpisanie przez spółkę akcyjną albo komandytowo-akcyjną umowy z wybranym podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy;
- pierwsze (z pięciu obowiązkowych) wezwanie akcjonariuszy do zwrotu posiadanych akcji;
 
31 stycznia  2021 r.
 
- ostatnie (piąte) wezwanie akcjonariuszy do zwrotu posiadanych akcji
 
01 marca 2021 r.
 
UTRATA MOCY PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW AKCJI