Autor: Krzysztof Szwaj

11.04.2022

Uwaga na fałszywe upomnienia do zapłaty z Urzędu Patentowego

Ostrzegamy przed fałszywymi upomnieniami do zapłaty za walidacje znaków towarowych pochodzącymi rzekomo od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jako cechy charakterystyczne fałszywych upomnień do zapłaty za walidację znaku towarowego należy wyróżnić:

  1. płatność ma być dokonana w walucie EURO;
  2. nr rachunku bankowego wskazuje, że konto zostało założone w Niemczech;
  3. pismo jest podpisane przez Grażynę Krawczyk.

W przypadku otrzymania podobnego pisma i chęci zweryfikowania jego prawdziwości czy też jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań związanych z ochroną znaków towarowych, prawem własności intelektualnej, czy prawem własności przemysłowej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.