CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNOMOCNIKIEM SPÓŁKI

CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNOMOCNIKIEM SPÓŁKI

Pełnomocnikiem spółki powołanym na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. może być także członek zarządu tej spółki. Dopuszczalne jest umocowanie przez zgromadzenie wspólników członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia umowy z innym członkiem zarządu.

W wyroku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie o sygn. akt II CSKP 785/22 Sąd Najwyższy wskazał, że dokonując wykładni językowej art. 210 § 1 k.s.h. nie można stwierdzić, że ustawodawca wprowadził zakaz powoływania przez zgromadzenie wspólników jako pełnomocnika spółki innego członka zarządu wieloosobowego.

 

Autor: Adokat Wioletta Gwizdała