Biała księga VAT – jak wykazać weryfikację kontrahenta podczas zapłaty

Biała księga VAT – jak wykazać weryfikację kontrahenta podczas zapłaty

Od 1 stycznia 2020 r., zapłat kontrahentowi kwoty powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie, spowoduje, że nie będziesz mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie oraz będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – KAS: Weryfikując dane na podstawie Wykazu Podatników VAT udostępnionym przez stronę internetową lub API, po każdym poprawnym zapytaniu otrzymujemy identyfikator zapytania. Na stronie WWW jest on umieszczony na samym końcu strony wynikowej, zaś przez API zwracamy jest jako pole „requestId”. Po każdej weryfikacji powinniśmy zachować wartość tego pola. Na podstawie tej wartości będzie możliwość potwierdzenia przeprowadzenia weryfikacji kontrahenta. Warto pamiętać, że numer ten może być przechowywany w formie elektronicznej, bez drukowania wyniku wyszukania.