Autor: Rafał Dudek

20.10.2022

Umowy o kredyt frankowy - Sąd Najwyższy nie ma wątpliwości, że nie wiążą konsumentów

Spory dotyczące spraw kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF (tzw. sprawy „frankowe”) mają ogromne znaczenie społeczne. Niestety zdecydowana większość sporów jest rozstrzygana w sądach, po przeprowadzeniu postępowań w dwóch instancjach, a często także wniesieniu skargi  kasacyjnej do [...]

18.10.2022

Kiedy przedsiębiorca traktowany jest jak konsument

Status konsumenta wiąże się z pewnymi przywilejami. Pozwala na stosowanie przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych, ustawy o prawach konsumenta czy też zapewnia uprzywilejowaną pozycję w przypadku odpowiedzialności sprzedawcy-przedsiębiorcy z tytułu rękojmi przy [...]

10.10.2022

Kto może zostać uznany za konsumenta?

Status konsumenta ma bardzo duże znaczenie dla sytuacji prawnej. Uznanie, że konkretna umowa ma konsumencki charakter automatycznie powoduje, że znajdą zastosowanie m.in. przepisy kodeksu cywilnego o niedozwolonych postanowieniach umownych (klauzule abuzywne), czy też ustawy o [...]