Zmiany RODO

Zmiany RODO

W sobotę 4 maja zaczęły obowiązywać zmiany m.in. w prawie pracy, bankowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, oświatowym czy administracyjnym. To efekt tzw. ustawy wdrażającej RODO.

Posłowie przewidzieli pewne ułatwienia dla mikroprzedsiębiorców w spełnianiu obowiązku informacyjnego. Za sprawą dodania do ustawy o prawach konsumentów art. 4a - od 4 maja firmy, które zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników i nie mają obrotu większego niż 2 mln euro netto rocznie (ok. 8,6 mln zł) nie będą musiały bezpośrednio informować każdego, że przetwarzają jego dane osobowe. Wystarczy, że informację o tym jak długo przetwarzają dane, na jakiej podstawie prawnej, itp. wywieszą w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnią na swojej stronie internetowej. Art. 4a ust. 2 uchyla jednak to udogodnienie, jeżeli osoba nie ma możliwości zapoznania się z wywieszonymi informacjami.

Skorzystanie z ułatwienia w informowaniu klientów o przetwarzaniu ich danych może jednak oznaczać kłopoty dla firm. Jeśli bowiem w wyniku kontroli UODO uzna, że obowiązek nie został spełniony, np. stwierdzi, że drzwi wejściowe do lokalu to nie jest widoczne miejsce, może nałożyć karę. Rodzi się bowiem pytanie, jak do tak uproszczonej formy podejdzie Urząd Ochrony Danych Osobowych. Pojawiły się już głosy że UODO mógłby pomóc mikroprzedsiębiorcom, podając przyjazną przedsiębiorcom interpretację tego przepisu.