SGP członkiem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

SGP członkiem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

W lipcu 2018 r. dołączyliśmy do grona Partnerów Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Kilka słów o Izbie:

Francusko–Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 500 francuskich oraz polskich firm — to jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych