RODO - przygotuj się na zmiany!

RODO - przygotuj się na zmiany!

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi przygotować się na ważne zmiany -

od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Rewolucja w przepisach, której jesteśmy świadkami, następuje po ponad dwudziestu latach od uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, będącej "matką" obecnych przepisów w całej Unii Europejskiej

Kogo dotyczyć będzie RODO?      

Obowiązek zastosowania się do RODO mają wszystkie firmy, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych, tj. pracowników oraz klientów. Nowa regulacja dotyczy zatem podmiotów, które w jakikolwiek sposób zbierają i przetwarzają informacje z tych dwóch obszarów. Mogą to być zarówno duże korporacje, jednoosobowe firmy, jak i sklepy internetowe.

RODO - jakie obowiązki ma przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy mają obowiązek uwzględniać zasady ochrony danych osobowych oraz dobrać rozwiązania organizacyjne i techniczne, które zapewnią należyte ich przechowywanie. Rozporządzenie nie określa wprost, jakie konkretnie zabezpieczenia czy rozwiązania

w zakresie ich ochrony powinny zostać wprowadzone przez firmy. Jednak należy pamiętać, że muszą być one zgodne z zasadami wynikającymi z RODO.

Prace Kancelarii:

Wdrożenie rozporządzenia RODO to proces długotrwały, wieloetapowy, wymagający współpracy z Prawnikiem wszystkich działów i pracowników. Sukces jego wdrożenia zależy od dobrego wstępnego przygotowania, analizy bieżącej sytuacji w spółce, konstrukcji planu działania. Dzisiaj proponujemy Państwu pierwszy etap prac, który pozwoli określić, jakie zmiany należy wprowadzić, które dokumenty czy procesy dostosować.

  • Określenie zakresu działań nad audytem otwarcia projektu wdrożenia.
  • Wstępne rozpoznanie obszarów wymagających wdrożenia RODO.
  • Zapoznanie się z procesami zachodzącymi w organizacji Klienta.
  • Wskazanie dokumentów i procesów wymagających dostosowania.

Wynikiem prac wskazanych powyżej będzie raport ze szczegółowym wskazaniem planu działania i określeniem czynności do podjęcia celem wdrożenia RODO.

DANE ORGANIZACYJNE:

Prawnik prowadzący: Wioletta Gwizdała - adwokat

Termin realizacji: do uzgodnienia z Klientem

Koszt: 1000 zł + VAT

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Agnieszka Barańska - Manager ds. organizacji

e-mail: agnieszka.baranska@sgp.pl

tel. 503 187 658