Pracownicze Plany Kapitałowe - prawo pracy

Pracownicze Plany Kapitałowe - prawo pracy

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują przepisy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, czyli systemie dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Według nowych przepisów do PPK pracodawcy automatycznie zapiszą wszystkich pełnoletnich pracowników od 18. do 54. roku życia włącznie. Starsze osoby pracujące, w wieku od 55 do 70 lat, także będą mogły przystąpić do programu, ale dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku. Aby zrezygnować z uczestnictwa w PPK pracownik powinien złożyć pracodawcy pisemną deklarację o chęci wypisania się z programu. Taką deklarację należy składać raz na 2 lata, gdyż właśnie co 2 lata pracodawca zobowiązany będzie automatycznie zapisać do programu pracownika, znajdującego się  w odpowiednim przedziale wiekowym.

Minimalna składka, którą może odprowadzać pracownik ma wynosić 2% wynagrodzenia a najwyższa 4%. Drugie tyle powinni dołożyć pracodawcy (minimum 1,5%, maksimum 4%). Państwo ma dołożyć dodatkowe środki (w sumie do 490 zł) w formie składki powitalnej i składki rocznej. Jednak jeżeli pensja pracownika wyniesie 120% minimalnego wynagrodzenia lub jeszcze mniej, pracownik będzie mógł obniżyć wysokość składki na PPK nawet do 0,5% oskładkowanej części pensji. Mimo obniżonej składki najubożsi zachowają prawo do dopłat ze strony państwa i pracodawcy.

Obowiązek objęcia pracowników PPK wprowadzany jest stopniowo w zależności od ilości zatrudnianych pracowników, przy czym pod uwagę będzie brany stan zatrudnienia na 30 grudnia 2018 roku.

Pełny harmonogram przystępowania do PPK prezentuje się następująco:

  • 1 lipca 2019 – firmy zatrudniające powyżej 250 osób,
  • 1 stycznia 2020 – firmy zatrudniające od 50 do 249 osób,
  • 1 lipca 2020 – firmy zatrudniające od 20 do 49 osób,
  • 1 stycznia 2021 – pozostali.

Zgodnie z ustawą środki wpłacane za pośrednictwem PPK mają być własnością pracownika, który zgromadzone oszczędności będzie mógł wypłacić w ratach. Po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie mógł swobodnie korzystać z 25% zaoszczędzonej kwoty. 75% środków w PPK wypłacanych ma być w 120 ratach miesięcznych. W przypadku zmiany pracy środki „podażą” za pracownikiem i zostaną przeniesione do innego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – wskazanego przez nowego pracodawcę.

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych rodzi po stronie pracodawców dodatkowe obowiązki związane choćby z zapisywaniem i wypisywaniem pracowników z programu oraz sporządzaniem stosownych raportów.

Pracodawcy, którzy będą zniechęcać do oszczędzania w PPK czekają kary – nawet do 30 tys. zł grzywny lub do dwóch lat więzienia. Realizacja obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy.

Pracodawcy będą zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek do ZUS od wpłat do PPK, a deklaracja wyższych składek odkładanych w ramach programu może pozytywnie wpływać na wizerunek firmy.

Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce.