Państwa UE przyjęły dyrektywę o prawach autorskich

Państwa UE przyjęły dyrektywę o prawach autorskich

Dyrektywa o prawach autorskich UE została w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. przyjęta przez państwa UE. W końcowym głosowaniu większość państw członkowskich Unii poparła projekt. Polska i pięć innych krajów były przeciwko.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w głosowaniu przeciwko dyrektywie były w poniedziałek: Polska, Luksemburg Holandia, Włochy, Szwecja i Finlandia. Nie wystarczyło to jednak, żeby zablokować wejście w życie regulacji. Od głosu wstrzymały się: Belgia, Estonia i Słowenia.

W lutym w Brukseli przedstawiciele krajów UE porozumieli się w sprawie kontrowersyjnych regulacji dotyczących prawa autorskiego. Osiem państw, w tym Polska i Włochy, wypowiedziało się przeciwko propozycji przepisów. Nie wystarczało to jednak, aby zablokować wejście w życie nowego prawa. Był to dopiero jeden z etapów procesu legislacyjnego.

W kolejnym etapie, kilka dni później w lutym, przedstawiciele krajów UE, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej zawarli kompromis w sprawie ostatecznego kształtu nowych regulacji. Ten kompromis w marcu poparł PE na sesji plenarnej. Kompromis musiały jednak jeszcze zatwierdzić ostatecznie kraje członkowskie, co stało się w poniedziałek.

Według polskiego rządu dyrektywa w przyjętym kształcie nie zapewnia właściwej równowagi między właścicielami praw autorskich a interesami obywateli UE i firm, a jej niejasne przepisy mogą "naruszać prawa obywateli". Najwięcej kontrowersji w dyrektywie budziły artykuły 11 i 13. Artykuł 13 wprowadza obowiązek filtrowania treści pod kątem praw autorskich, natomiast artykuł 11 dotyczy tzw. praw pokrewnych dla wydawców prasowych.

Źródło: PAP