Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - SZKOLENIE

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - SZKOLENIE

Bezpieczny biznes – jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu oraz sposobu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji,  pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskuje jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy.

Zakres szkolenia:

  • rodzaj danych chronionych tajemnicą,
  • zakres ochrony,
  • pojęcie ujawnienia,
  • nośniki tajemnicy,
  • odpowiedzialność za ujawnienie danych,
  • tajemnica przedsiębiorstwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Co zyskuje Klient:

CENNE WSKAZÓWKI

REKOMENDACJĘ ROZWIĄZAŃ

MINIMALIZACJĘ RYZYK

BEZPIECZNĄ ORGANIZACJĘ

 

  • Prowadząca szkolenie: Wioletta Gwizdała - adwokat
  • Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia z Klientem
  • Praktyczna wiedza, użyteczne przykłady, doświadczony Prowadzący

 

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Barańska - Manager ds. organizacji
tel. 503 187 658, e-mail: agnieszka.baranska@sgp.pl