Mec. Maciej Jastrzębski członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych

Mec. Maciej Jastrzębski członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych

Mec. Maciej Jastrzębski został członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych i współtworzącym grupę zamówień informatycznych (IT) oraz grupę zamówień w branży energetycznej.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w formie think-tanku, wykorzystując wiedzę i doświadczenie swoich członków w celu tworzenia merytorycznych analiz, raportów i opinii.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest poprawa działania systemu zamówień publicznych, tak aby był on efektywny i służył realizacji spójnej polityki państwa.