[Koronawirus] Odroczenie płatności ZUS, płatności podatku oraz założenia Tarczy antykryzysowej

[Koronawirus] Odroczenie płatności ZUS, płatności podatku oraz założenia Tarczy antykryzysowej

Nie ulega żadnym wątpliwością, że trwająca pandemia wirusa SARS-CoV-2, będzie miała bardzo duży wpływ na gospodarkę. W celu pomocy przedsiębiorcom zostały wprowadzone rozwiązania, na które warto zwrócić uwagę.

W pierwszej kolejności należy wskazać na możliwości odroczenia o trzy miesiące terminu płatności składek ZUS za okres od lutego do kwietnia 2020 r. Druga z możliwości to zawieszenie na trzy miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość do stosownego wniosku, muszą dołączyć sprawozdanie finansowe za 2018 lub 2019 r.

Zgodnie z informacjami podanymi przez ZUS, we wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie należało zawrzeć stosowną umowę z ZUS. Warto podkreślić, że jeśli sytuacja firmy nie ulegnie poprawie będzie można wystąpić o renegocjacje zawartej umowy.

Jednocześnie warto wskazać, iż w najbliższym czasie zostanie wprowadzonych bardzo wiele innych rozwiązań w ramach Tarczy antykryzysowej. Kluczowe rozwiązania to:

 • 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
 • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.
 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw.
 • Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
 • Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
 • Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.
 • Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
 • Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników - państwo sfinansuje 40% ich płacy.
 • Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
 • 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
 • Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.
 • Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.
 • Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
 • Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
 • Przesunięcie płatności za media.
 • Ochrona konsumentów.
 • Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
 • Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż już w obecnej chwili, zgodnie z postanowieniami Ordynacji podatkowej, można występować do Organów podatkowych o:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
 • umorzenie  w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Należy jednak mieć na uwadze, iż Organ podatkowy zastosuje powyższe rozwiązania w sytuacji uzasadnionej ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

O wprowadzaniu w życie poszczególnych propozycji Tarczy antykryzysowej oraz sposobach skorzystania z nich, będziemy regularnie informować, dlatego też zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Kancelarii Siwek Gaczyński & Partners oraz zaobserwowania profilu Kancelarii na Facebooku i LinkedIn.