Czy jesteś zadowolony z JEDZ?

Czy jesteś zadowolony z JEDZ?

UZP zachęca do udziału w badaniu KE dotyczącym satysfakcji użytkowania elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Badanie ma  na celu zebranie opinii instytucji zamawiających oraz wykonawców na temat zalet i wad serwisów ESPD wprowadzonych w Europie oraz problemów, na które napotykają ich użytkownicy. Uzyskane informacje będą stanowić część sprawozdania, które wraz ze stosownymi rekomendacjami zostanie przedłożone Komisji Europejskiej w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT).

Ankieta dostępna jest w języku angielskim oraz we wszystkich pozostałych oficjalnych językach UE z możliwością wykorzystania automatycznego tłumaczenia. W przypadku wątpliwości dotyczących jakości tłumaczenia, należy zapoznać się z wersją angielską ankiety.

W badaniu można wziąć udział do 15 września 2019 r.

LINK DO ANKIETY:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/ankieta-dotyczaca-jedz