Bezpieczny biznes – jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa

Bezpieczny biznes – jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie zakresu oraz sposobu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji,  pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskuje jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy.

 • Prowadząca szkolenie: Wioletta Gwizdała - adwokat
 • Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia z Klientem
 • Praktyczna wiedza, użyteczne przykłady, doświadczony Prowadzący

Zakres szkolenia:

 • rodzaj danych chronionych tajemnicą,
 • zakres ochrony,
 • pojęcie ujawnienia,
 • nośniki tajemnicy,
 • odpowiedzialność za ujawnienie danych,
 • tajemnica przedsiębiorstwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Co zyskuje Klient:

 • Cenne wskazówki
 • Rekomendacje rozwiązań
 • Minimalizację ryzyk
 • Bezpieczną organizację

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Barańska - Manager ds. organizacji

e-mail: agnieszka.baranska@sgp.pl

tel. 503 187 658