• +48 601 612 715

  Jako współzałożyciel Kancelarii SGP i osoba zarządzająca jej Zespołem mam jeden, prosty w założeniu cel - stworzyć podmiot doskonały. Zbudować taki zespół prawników wraz z całą wspierającą ich grupą osób, aby świadczone przez SGP usługi dla biznesu były przez ich zarządców i menedżerów odbierane [...]

 • PRAWO ENERGETYCZNE

  Obsługuje spółki z branży energetycznej. Świadczy stałą pomoc prawną m.in.  w zakresie spraw związanych z przyłączaniem odbiorców – tworzeniem niezbędnych umów i regulaminów,  reprezentuje spółki w toczących się postępowaniach [...]

 • +48 503 187 991

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, wpisany na listę radców prawnych w 2007 roku. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prawa zamówień publicznych, w prowadzeniu sporów gospodarczych, doradza również [...]

 • +48 601 211 683

  Specjalizacje:

  PRAWO RYNKU MOTORYZACYJNEGO

  Specjalizuje się w prawie rynku motoryzacyjnego, w szczególności w relacjach prawnych i biznesowych pomiędzy Dealerami a Importerami oraz Generalnymi Przedstawicielami koncernów motoryzacyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa [...]

 • +48 512 631 505

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, wpisany na listę radców prawnych w 2006 roku. Posiada wieloletnią praktykę w sporach gospodarczych (w tym w szczególności w sporach sądowych pomiędzy [...]

 • +48 506 659 731

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2013 roku radca prawny, przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej [...]

 • +48 608 681 600

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu od 2013 r.

  Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych z Polski oraz 
  z zagranicy. Specjalizuje się w [...]

 • 506 659 635

  Adwokat Wioletta Gwizdała ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obroniła pracę magisterską „Ochrona dóbr osobistych osób prawnych” pod kierownictwem prof. dr. hab. Tomasza Dybowskiego. Jest [...]

 • + 48 506 659 731

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wpisana na listę radców prawnych w 2014 roku. Po ukończeniu studiów prawniczych pracowała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w [...]

 • + 48 515 033 724

  Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2014 roku Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

  Posiada duże doświadczenie procesowe, przy reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów cywilnych i gospodarczych.

  Zajmuje [...]

 • +48 668 360 231

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikant II roku aplikacji radcowskiej. Uczestnik studiów podyplomowych Akademia Spółek organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

  W trakcie studiów aktywnie zaangażowany w działalność samorządu studentów [...]

 • +48 506 659 617

  Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2014 r. obronił pracę magisterską pt. "Rola Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego w utrzymaniu płynności sektora bankowego w Polsce".

  W trakcie studiów zdobywał [...]

 • +48 503 187 658

  Z Kancelarią związana jest od 2004 r. Lata praktyki sprawiły, że dzisiaj jest specjalistką w zakresie promocji i komunikacji kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie i wiedzę na temat polskiego rynku usług prawniczych, bieżących potrzeb Klientów i narzędzi do podnoszenia jakości oferowanych [...]

 • +48 601 588 659

  Absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie.

  Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w 1995 r. Swoje bogate doświadczenie i wiedzę zdobyła podążając ścieżką kariery wiodącą przez szeroki zakres dwóch sfer: administracyjnej i finansowej.
  Przez okres [...]

 • +48 513 148 994

  W Kancelarii odpowiada za wsparcie Partnerów i zespołu Kancelarii w kwestiach administracyjnych oraz za sprawne funkcjonowanie sekretariatu.
  Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie, jako seminarzystka, przygotowuje pracę magisterską z [...]