• + 48 506 659 787

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia negocjacji, mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Warszawskim. Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Posiada [...]

 • +48 601 612 715

  Jako współzałożyciel Kancelarii SGP i osoba zarządzająca jej Zespołem mam jeden, prosty w założeniu cel - stworzyć podmiot doskonały. Zbudować taki zespół prawników wraz z całą wspierającą ich grupą osób, aby świadczone przez SGP usługi dla biznesu były przez ich zarządców i menedżerów odbierane [...]

 • +48 506 659 617

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gdzie obronił pracę magisterską z zakresu prawa zobowiązań „Wypowiedzenie umów ciągłych dotyczących korzystania z rzeczy” przygotowaną pod kierownictwem dr hab. Mirosława Bączyka. Podczas studiów [...]

 • PRAWO ENERGETYCZNE

  Obsługuje spółki z branży energetycznej. Świadczy stałą pomoc prawną m.in.  w zakresie spraw związanych z przyłączaniem odbiorców – tworzeniem niezbędnych umów i regulaminów,  reprezentuje spółki w toczących się postępowaniach [...]

 • +48 503 187 991

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, wpisany na listę radców prawnych w 2007 roku. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prawa zamówień publicznych, w prowadzeniu sporów gospodarczych, doradza również [...]

 • +48 601 211 683

  Specjalizacje:

  PRAWO RYNKU MOTORYZACYJNEGO

  Specjalizuje się w prawie rynku motoryzacyjnego, w szczególności w relacjach prawnych i biznesowych pomiędzy Dealerami a Importerami oraz Generalnymi Przedstawicielami koncernów motoryzacyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa [...]

 • +48 512 631 505

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, wpisany na listę radców prawnych w 2006 roku. Posiada wieloletnią praktykę w sporach gospodarczych (w tym w szczególności w sporach sądowych pomiędzy [...]

 • 506 659 635

  Adwokat Wioletta Gwizdała ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obroniła pracę magisterską „Ochrona dóbr osobistych osób prawnych” pod kierownictwem prof. dr. hab. Tomasza Dybowskiego. Jest [...]

 • +48 608 681 600

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu od 2013 r.

  Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych z Polski oraz 
  z zagranicy. Specjalizuje się w [...]

 • +48 506 659 731

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 r. został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Mec. Waraksa posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych firm realizujących projekty inwestycyjne w Polsce, w [...]

 • +48 506 659 731

  Graduate of the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw. In 1998 enrolled in the Register of Legal Advisers maintained by the District Chamber of Legal Advisers in Warsaw. Mr. Waraksa has vast experience in cooperation with international companies at execution of investment [...]

 • + 48 506 659 731

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wpisana na listę radców prawnych w 2014 roku. Po ukończeniu studiów prawniczych pracowała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w [...]

 • + 48 515 033 724

  Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2014 roku Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

  Posiada duże doświadczenie procesowe, przy reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów cywilnych i gospodarczych.

  Zajmuje [...]

 • +48 506 659 617

  Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2014 r. obronił pracę magisterską pt. "Rola Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego w utrzymaniu płynności sektora bankowego w Polsce".

  W trakcie studiów zdobywał [...]

 • +48 503 187 658

  Z Kancelarią związana jest od 2004 r. Lata praktyki sprawiły, że dzisiaj jest specjalistką w zakresie promocji i komunikacji kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie i wiedzę na temat polskiego rynku usług prawniczych, bieżących potrzeb Klientów i narzędzi do podnoszenia jakości oferowanych [...]

 • +48 601 588 659

  Absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie.

  Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w 1995 r. Swoje bogate doświadczenie i wiedzę zdobyła podążając ścieżką kariery wiodącą przez szeroki zakres dwóch sfer: administracyjnej i finansowej.
  Przez okres [...]

 • +48 662 011 531

  W Kancelarii odpowiada za wsparcie Partnerów i zespołu Kancelarii w kwestiach administracyjnych oraz za sprawne funkcjonowanie sekretariatu. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie na stanowisku asystenckim oraz obsłudze klientów biznesowych zdobywała pracując dla znanej [...]

 • +48 513 148 994

  W Kancelarii odpowiada za wsparcie Partnerów i zespołu Kancelarii w kwestiach administracyjnych oraz za sprawne funkcjonowanie sekretariatu.
  Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie, jako seminarzystka, przygotowuje pracę magisterską z [...]