• +48 601 612 715

  Jako współzałożyciel Kancelarii SGP i osoba zarządzająca jej Zespołem mam jeden, prosty w założeniu cel - stworzyć podmiot doskonały. Zbudować taki zespół prawników wraz z całą wspierającą ich grupą osób, aby świadczone przez SGP usługi dla biznesu były przez ich zarządców i menedżerów odbierane [...]

 • PRAWO ENERGETYCZNE

  Obsługuje spółki z branży energetycznej. Świadczy stałą pomoc prawną m.in.  w zakresie spraw związanych z przyłączaniem odbiorców – tworzeniem niezbędnych umów i regulaminów,  reprezentuje spółki w toczących się postępowaniach spornych przeciwko Prezesowi Urzędu [...]

 • +48 503 187 991

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, wpisany na listę radców prawnych w 2007 roku. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prawa zamówień publicznych, w prowadzeniu sporów gospodarczych, doradza również przedsiębiorcom z branży IT, budowlanej, medycznej. Doświadczenie zdobywał [...]

 • +48 601 211 683

  PRAWO RYNKU MOTORYZACYJNEGO

  Specjalizuje się w prawie rynku motoryzacyjnego, w szczególności w relacjach prawnych i biznesowych pomiędzy Dealerami a Importerami oraz Generalnymi Przedstawicielami koncernów motoryzacyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa umów dystrybucyjnych, a [...]

 • +48 512 631 505

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, wpisany na listę radców prawnych w 2006 roku. Posiada wieloletnią praktykę w sporach gospodarczych (w tym w szczególności w sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami o zapłatę, o odszkodowanie, o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia i [...]

 • + 48 506 659 635

  Adwokat Wioletta Gwizdała ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obroniła pracę magisterską „Ochrona dóbr osobistych osób prawnych” pod kierownictwem prof. dr. hab. Tomasza Dybowskiego. Jest [...]

 • + 48 608 681 600

  Aplikant adwokacki Ewelina Chmielewska ukończyła w 2021 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  W tym samym roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i od 2022 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w [...]