Autor: Damian Kowaluk

05.07.2018

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Uwaga, już za kilka dni wchodzi w życie  niewielka, ale doniosła nowelizacja z zakresu prawa cywilnego. 13 kwietnia 2018 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Senat w dniu 11 maja przyjął dokument bez poprawek. 28 maja 2018 r. ustawa została [...]

17.05.2018

Pamiętaj o PESELU w CEIDG

Przedsiębiorców, którzy w CEIDG nie ujawnili numeru PESEL, za dwa dni może spotkać przykra niespodzianka, wynikająca z obowiązków wprowadzonych ustawą z dn. 18 listopada 2015 r.

Od dnia 19 maja 2018 r. w systemie CEIDG nie znajdziemy wpisów dotyczących przedsiębiorców bez [...]

19.01.2018

Planowane zmiany w prawie telekomunikacyjnym – czy to koniec nieuczciwych wiadomości SMS?

Sms z wróżbą, horoskop, wiadomość z życzeniami. Prawie każdy użytkownik telefonu komórkowego otrzymał chociaż raz taką wiadomość sms. Odebranie wiadomości nie jest groźne,  problemy (zwłaszcza natury finansowej) pojawiają się  dopiero po udzieleniu odpowiedzi na taką wiadomość. Już w poprzednim [...]

15.12.2017

Zniesienie limitu składek ZUS dopiero od 2019 roku

Obecnie, na mocy obowiązujących przepisów,  podstawa rocznego wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest ograniczona do kwoty 30-krotności przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że po przekroczeniu pewnej kwoty przychodu (w roku 2017 kwotą graniczną jest [...]

10.04.2017

Komornik wierzycielem? Wierzyciel dłużnikiem? A co na to Sąd Najwyższy?

Czy komornik wskutek prowadzonego postępowania może uzyskać status wierzyciela i samodzielnie prowadzić postępowanie wobec swojego dłużnika?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zakończeniu (umorzeniu) postępowania egzekucyjnego, komornik ustala koszty [...]