Czy od jutra będzie należało zasłaniać usta i nos podczas podróży samochodem?

Czy od jutra będzie należało zasłaniać usta i nos podczas podróży samochodem?

[AKTUALIZACJA] Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r., od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

Powyższy przepis nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości, iż podczas podróży samochodem należy zasłaniać usta i nos.

Jednakże na portalu internetowym Serwis Rzeczypospolitej Polskiej możemy znaleźć zapis, iż „Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy”.

Z powyższego wynika więc, iż podczas podróży samochodem obowiązek zasłaniania ust i nosa nie obowiązuje.

Istniejące wątpliwości zostały dostrzeżone. W projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii dokonano bardziej szczegółowych regulacji.

Powyższy projekt jednoznacznie wskazuje, iż podczas podróży samochodem należy zasłaniać twarz i nos chyba, że podróżujemy z osobami, z którymi zamieszkujemy lub prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe. Warto podkreślić, iż obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje jeśli poruszamy się samochodem samemu lub w towarzystwie dziecka do ukończenia czwartego roku życia.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności. Podkreślić należy, iż okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

Zgodnie z projektem osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

  • organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
  • innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić Państwa do obserwowania naszego profilu, aby być na bieżąco z najnowszymi regulacjami prawnymi związanymi z panującą epidemią, omawianymi przez prawników z Kancelarii Siwek Gaczyński & Partners.