Umowa o dzieło czy umowa zlecenie

Umowa o dzieło czy umowa zlecenie

W ostatnim czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych kładzie coraz większy nacisk na weryfikację prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych. Zdaniem kontrolerów ZUS większość podmiotów dla uniknięcia opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne celowo zawiera umowy o dzieło w miejsce umów zlecenia(lub umów o  świadczenie usług, do których przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio). Efektem takiej kontroli może być wezwanie do zapłaty ze strony ZUS nakazujące zapłatę nieuiszczonych uprzednio składek wraz z zaległymi odsetkami.

ZAGROŻENIA PRACODAWCY

Niekiedy różnice pomiędzy umowami o dzieło a umowami zlecenia są bardzo subtelne, wymagające przede wszystkim indywidualnej oceny ich kwalifikacji. Dlaczego to takie ważne? ZUS kwalifikując daną umowę o dzieło za umowę zlecenie nakazuje przedsiębiorcy zapłacić składki za cały dotychczasowy czas trwania tej umowy wraz z odsetkami za opóźnienie.

Kontrole przeprowadzane przez ZUS mogą dotyczyć nawet 10 lat wstecz.

CO OFERUJE SGP

  • audyt obejmujący swoim zasięgiem całą dokumentację związaną z zatrudnieniem (w szczególności akta osobowe)
  • raport po szczegółowej kontroli dokumentacji wskazujący wszystkie nieprawidłowości i zagrożenia dla Pracodawcy
  • dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa wszystkich umów z Pracownikami

Nasza analiza uwzględnia orzecznictwo sądowe oraz administracyjne (w szczególności zwracamy uwagę na poglądy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), co w razie kontroli pozwala na możliwie największe zniwelowanie ryzyka.

PRAWNICY PROWADZĄCY:

  • Kamil Barcicki - Partner, Radca Prawny
  • Wioletta Gwizdała - Adwokat
  • Mateusz Pergałowski - AdwokatOsoba odpowiedzialna za ofertę:

Agnieszka Barańska - Manager ds. organizacji


e-mail: agnieszka.baranska@sgp.pl

tel. 503 187 658