Damian Kowaluk

Damian Kowaluk

  • Prawnik
+48 506 659 617
Specjalizacje: 
  • Prawo zobowiązań
  • Prawo konsumenckie
  • Prawo spółek handlowych
  • Doświadczenie
  • Po godzinach

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2014 r. obronił pracę magisterską pt. "Rola Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego w utrzymaniu płynności sektora bankowego w Polsce".

W trakcie studiów zdobywał doświadczenie i umiejętności praktyczne działając w Stowarzyszeniu Inicjatyw Samorządowych w Lublinie. Wykorzystując zdobytą wiedzę i wykształcenie pomagał w działaniu Biura Porad Prawnych w Lublinie, prowadzonego przy wsparciu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy "Swiss Contribution". W Kancelarii SGP od 2014 r.

Zajmuje się sprawami z zakresu:

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

PRAWO KONSUMENCKIE

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Żeglarz, jachtowy sternik morski, motocyklista, aktywny turysta. Pasjonat fotografii.