Anna Wielichowska

Anna Wielichowska

  • Asystentka Kancelarii
+48 513 148 994
  • Doświadczenie
  • Po godzinach

W Kancelarii odpowiada za wsparcie Partnerów i zespołu Kancelarii w kwestiach administracyjnych oraz za sprawne funkcjonowanie sekretariatu.
Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie, jako seminarzystka, przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawa pracy.
Doświadczenie do pracy na stanowisku Asystentki zdobywała w Kancelarii Finansowej, gdzie wykonywała obowiązki asystentki zarządu.
Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie uzależniona od słońca. Kocha psy - miłośniczka pekińczyków.