Agnieszka Wach

Agnieszka Wach

  • Radca prawny
+ 48 506 659 731
Specjalizacje: 
  • Procesy
  • Prawo pracy
  • Kontrakty handlowe
  • Doświadczenie
  • Po godzinach

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wpisana na listę radców prawnych w 2014 roku. Po ukończeniu studiów prawniczych pracowała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jako pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego.

Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców głównie z branży usługowo-handlowej. Doradza w zakresie podpisywania kontraktów ich weryfikacji oraz zabezpieczenia interesów Klienta, a także w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. W trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji m.in. w sprawach o zapłatę, w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia, odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, w sprawach dotyczących ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużników, a także w sprawach z zakresu prawa pracy.

W obrębie jej merytorycznych zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z dochodzeniem odszkodowań dotyczących odpowiedzialności za błąd w sztuce medycznej. Reprezentuje Klientów w sprawach dotyczących błędów w sztuce medycznej w postępowaniach przed sądami, Wojewódzkimi Komisjami Ds. Orzekania o błędach medycznych oraz przed ubezpieczycielami.

Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu należności zarówno w postępowaniu przedsądowym, sądowym, egzekucyjnym jak i upadłościowym.

Miłośniczka form aktywnego spędzania wolnego czasu. Uwielbia czytać biografie znanych ludzi.